ค่าซ่อมปืนบีบีกันเบื้องต้น

ปืนสั้น

450*

บาท/THB

ปืนยาวไฟฟ้า

400*

บาท/THB

ปืนยาว GBB

550*

บาท/THB

ปืนยาว Sniper

500*

บาท/THB

*เป็นเพียงค่าแรงเริ่มต้นเท่านั้น โดยค่าแรงจะปรับเปลี่ยนไปตาม
ความยากง่ายของโมเดลหรือปืนรุ่นนั้น และยังไม่รวมค่าอ่ะไหล่เพิ่มเติม

ซ่อม Magazine รั่ว

Magazine ปืนสั้น

200+*

บาท/THB

รวมค่า O-Ring แล้วมีการประกันหากรั่วภายใน 30 วัน สามารถซ่อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Magazine ปืนยาว

400+*

บาท/THB

รวมค่า O-Ring แล้วมีการประกันหากรั่วภายใน 30 วัน สามารถซ่อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Co2

500*

บาท/THB

รับซ่อมเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น เนื่องจาก Co2 มักจะซ่อมไม่ได้หรือไม่คุ้มเท่ากับการซื้อใหม่

*เป็นเพียงค่าแรงเริ่มต้นเท่านั้นโดยค่าแรงจะปรับเปลี่ยนไปตาม
ความยากง่ายของโมเดลหรือปืนรุ่นนั้น