RED EARTH CUSTOM

AIRSOFT UPGRADE

ทำไมถึงใช้บริการ RED EARTH CUSTOM?

เพราะว่าเรามีประสบการณ์ซ่อมปืน Airsoft มานานกว่า 7 ปี

เพราะว่า RED EARTH CUSTOM นั้นรับขึ้นปืนพิเศษตาม Style คุณ ได้ตามใจสั่ง

UPGRADE01

TOKYO MARUI – ZET SYSTEM UPGRADE

แต่งปืนแก๊ส TOKYO MARUI ของคุณให้ได้ตามความต้องการของคุณ
โดยทางเราได้มีหลากหลาย Level ให้เลือกสรรได้ แต่ถ้าหากไม่เจอระดับที่ต้องการก็สามารถติดต่อเราเพื่อทำ Custom Build ได้ครับ

Learn more
UPGRADE02

TOKYO MARUI – M4/416/417 NEXT GENERATION RECOIL SHOCK UPGRADE [NGRS]

แต่งปืน NGRS ของท่านให้สุดเพื่อเป็นที่หนึ่งในสนาม โดยมีหลากหลาย Level ให้เลือกสรรได้ตามความต้องการ แต่แล้วหากท่านต้องการแต่งแบบที่นอกเหนือจากที่เราจัดให้ก็สามารถติดต่อทำ Custom Build ได้ครับ

Learn more
UPGRADE03

TOKYO MARUI – SCAR NEXT GENERATION RECOIL SHOCK UPGRADE [NGRS]

แต่งปืน NGRS ของท่านให้สุดเพื่อเป็นที่หนึ่งในสนาม โดยมีหลากหลาย Level ให้เลือกสรรได้ตามความต้องการ แต่แล้วหากท่านต้องการแต่งแบบที่นอกเหนือจากที่เราจัดให้ก็สามารถติดต่อทำ Custom Build ได้ครับ

Learn more
UPGRADE04

TOKYO MARUI – AK NEXT GENERATION RECOIL SHOCK UPGRADE [NGRS]

แต่งปืน NGRS ของท่านให้สุดเพื่อเป็นที่หนึ่งในสนาม โดยมีหลากหลาย Level ให้เลือกสรรได้ตามความต้องการ แต่แล้วหากท่านต้องการแต่งแบบที่นอกเหนือจากที่เราจัดให้ก็สามารถติดต่อทำ Custom Build ได้ครับ

Learn more
UPGRADE05

HI-CAPA UPGRADE

Coming soon

Coming soon
UPGRADE06

GLOCK UPGRADE

Coming soon

Coming soon