KI – HONEY BADGER SBR .300BLK MWS

สวัสดีครับ ขอแจ้งว่าต่อไปนี้จะไม่มี Build Talk แล้วนะครับ T T เนื่องด้วยหากทำแบบนั้นจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการทำ Content ต่อไปนี้จึงจะเป็น Portfolio แบบที่ไว้ลงรูปผลงานแทนครับ

โดยตัว Kit จะมาเป็นตัวเปล่า ต้องหาภายในมาใส่เองทั้งหมดครับ

โดยอุปกรณ์ประกอบด้วย